Adaptor cho các loại máy hàn quang

Chuyên cung cấp adaptor cho các loại máy hàn

Inno IFS-15H:

 Adaptor Inno IFS-15H

Sumitomo Z1C:

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết