Adaptor điện thoại IP Phone Cisco VT-42CS-P

- Mã SP : VT-42CS-P.

- INPUT: AC100V- 240V   ~ 50/60Hz.

- OUTPUT: 48VDC - 0.38A.

- Sử dụng cho các loại điện thoại IP Phone Cisco như: CP-7942, CP-7960G, CP-7960G-CH1, CP-7960, CP-7960-CH1, CP-7940G, CP-7940-CH1, CP-7940, CP-7914 (Bàn phím mở rộng cho 7960), CP -7912G, CP-7912G-CH1, CP-7912, CP-7912-CH1, CP-7911, CP-7910G, CP-7910G + SW, CP-7905G, CP-7905G-CH1, CP-7905, CP-7905-CH1, CP -7902G, CP-7902G-CH1, CP-7902, CP-7902-CH1, CP-7811, …

- Sử dụng cho các loại CISCO Aironet Access Point như: AP-350, AP-1100, AP-1120, AP-1200, AP1220B, AP1231G, AP1230A, 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết