One1530 - Router High Performance VPN Server

ONE 1530 Overview

Performances One1530 vs ISR1941

Performances with services (routing, ACL, policing, shaping, NAT)
IPsec: Mbs packet size: 1400 bytes One way

Offered Services

§ High speed network access

§ Combined Internet and IP VPN service

§ Guaranteed QoS

§ WIFI

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 0913.532.536 - 0913.620.622

Email: info@vientam.vn

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết