SFP tranceiver FE -100 Mbps

SFP Dual LC

SFP- Dual LC Connector 125Mbps~155Mbps
Compliant with SFP MSA 
Single +3.3V power supply 

Tương thích với tất cả các hãng Tebla, HP, Cisco, Juniper, ALU, Huawei ...

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết