DC/DC converter

Model Number

SD-350B-24

DC/DC Converter

 

Input Voltage Range

19 VDC to 36 VDC

Output Voltage

24 Volts DC

Continuous Current

14.5 Amps

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết