Card mini DSLAM Huawei ADLE

- Card mini DSLAM Huawei ADLE :

- Cable cho card Huawei ADLE:

Đầu nối 64 pin + cáp kết nối 32 pair (1~3 mét)

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết