Máy đo công suất quang( Mini Optical Power Meter)

Máy đo công suất quang( Mini Optical Power Meter) 

 
OPM Measurement Range:
-50~+26dBm
OPM Optical Connector:
FC(interchangeable SC,ST) / as well as 2.5mm universal
VFL Output power:
10mw
VFL Connector:
2.5mm Universal

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết