Adapter các loại

Adapter  5V-1A, 2A...
Adapter  9V-1A, 2A...
Adapter 12V-1A, 2A,3A...
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 0913.532.536 - 0913.620.622

Email: info@vientam.vn

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết