Alcatel GPON OLT

7360 ISAM FX-4— Multi-service shown
 

ALCATEL-LUCENT  7360 ISAM:

# 7360 ISAM FX-4 shelf

# 7360 ISAM FX 480Gbps NT with ETSI E1 BITS

# Card điều khiển, uplink FANT-F,

# Card thuê bao NGLT-C 8 port,

# ISAM FD/FX 8 port GPON line board with increased backplane connectivity

# Card thuê bao FGLT-A 16 port,

# FAN...

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 0913.532.536 - 0913.620.622

Email: info@vientam.vn

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết