Chuyên sửa chữa phục hồi pin các loại máy hàn quang

Hầu hết các loại máy hàn sử dụng sau một thời gian đều dẫn đến tình trạng sụt áp, chai pin, giảm tuổi thọ thậm chí hư pin, trong khi chi phí thay mới pin cũng không hề rẻ.

Từ những nhu cầu thực tế, công ty nhận sửa chữa phục hồi pin các loại máy hàn quang với chất lượng đảm bảo. vì vậy, chi phí sẽ giảm đáng kể so với việc thay mới pin.

 • Pin máy hàn Fujikura các loại

  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura 40S (model: BTR-05)
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura FSM-50S, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura FSM-60S, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura FSM-70S, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura FSM-80S, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura SpliceMate FSM-11S,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Fujikura FSM-12S,
  • ...

 

 • Pin máy hàn Furukawa các loại:

  • Sửa chữa pin máy hàn quang Furukawa S122A, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Furukawa S177A, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Furukawa S178A, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Furukawa S179,
  • ...

 • Pin máy hàn Inno các loại:

  • Sửa chữa pin máy hàn quang INNO View 3,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno Instrument View 6L,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno View 7,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno View 5,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno IFS-9,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno IFS-10,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Inno IFS-15H,

 • Pin máy hàn Isintech các loại

  • Sửa chữa pin máy hàn quang Ilsintech Keyman S1,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang ILsintech MINI 4S,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift S3,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift K7,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift K9,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift K11,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift KF4,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift KR7,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift F1,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift F3,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Swift R5,

 • Pin máy hàn Jilong các loại

  • Sửa chữa pin máy hàn quang JILONG KL260C,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Jilong KL-280, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang KL-280G, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang KL-300T, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang KL-500,
  • ...

 • Pin máy hàn Sumitomo các loai:

  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo Z1C, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo T-400S,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo Type-25u, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo Type-37SE,
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo Type-39, 
  • Sửa chữa pin máy hàn quang Sumitomo Type 81C,
  • ...

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với thiết bị viễn thông, Viễn Tâm đã đang và sẽ đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng trong nước. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 0913.532.536 - 0913.620.622

Email: info@vientam.vn

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết