Card truyền dẫn Huawei SLQ1A

Card truyền dẫn Huawei SLQ1A

- Tương thích với thiết bị OSN 1500, 2500, 3500...

- 4xSTM-1 optical interface board 15km-80km.

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết