Router DrayTek Vigor 2960

 

Mô tả

- Super d balancing , Firewall &  VPN server
- VPN trunking: tăng gấp đôi băng thông VPN
- Dual-WAN Gigabit WAN
- 4 Gigabit LAN port with 20 VLAN and 20 subnet
- 2  port for 3G/3.5G/4G modem and FTP/Print server, high speed VPN server with 200 VPN tunnels (IPSec)
- SSL Web-Proxy, SSL VPN tunnel
- Easy connect for Branch-to-office
- Teleworker-to-Office
- Smart monitor: xem tất cả nội dung mail, web, chat...của từng user trên mạng

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết