Dòng sản phẩm VT-42 Series là thương hiệu độc quyền của công ty cổ phần Viễn Tâm